Peces encastades galvanitzades en calent

  • Hot dip galvanized embedded parts

    Peces encastades galvanitzades en calent

    Les peces encastades galvanitzades en calent (peces encastades prefabricades) són components preinstal·lats (enterrats) en obres ocultes. Són components i accessoris que es col·loquen durant la fosa estructural i s’utilitzen per superposar-se quan es posa la superestructura.